Hakkımda

Hakkımda daha fazla bilgi alın


1980 Sivas-Gürün doğumluyum. İlköğrenimimi ilçede tamamladıktan sonra ortaoğretimime İstanbul'da devam ettim. Lise öğrenimimi 94-97 yılları arasında Çanakkale Fen Lisesinde yatılı olarak tamamladım. Yükseköğrenimimi çocukluk hayalim olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2004 yılında tamamlayarak tıp doktoru oldum. Aynı yıl yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Türkiye derecesiyle kazanarak yine hayalim olan İstanbul Koşuyolu Kalp Hastanesi'nde Kalp Hastalıkları ihtisasına başladım. 2009 yılında uzmanlığımı tamamlayarak Trabzon Ahi Evran Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi EAH' da mecburi hizmetimi yaptım. Bu dönemdeki Trabzon'daki ilk anjiyografi ile kalp kapağı değiştirilmesi ve ritim bozukluğu tedavisi gibi kalp hastalıkları tedavisinde yapılan bir çok yenilikte imzam oldu. 2013 - 2015 yılları arasında akademik hayata devam etmek için Kafkas Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent olarak çalıştım. Yine bu dönemde bölgede bir çok kalp hastalığı tedavisine öncülük ettim. 2016 yılında Kardiyoloji dalında Doçent unvanı kazandım aynı yıl İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Medipol Mega Hastanesi'nde göreve başladım. 2017 yılında Avrupa Kardiyoloji Derneğinden (European Society of Cardiology) kazandığım burs ile yurt dışında 1.5 yıl ileri düzey ritim bozukluğu tedavisi için Avrupa'da Institute for Clinical and Experimental Medicine' da eğitim gördüm. Bu dönemde kompleks ritim bozukluklarının tedavisi ve Intracardiac Echocardiography konusunda eğitim aldım. Eğitim sonunda yapılan European Heart Rhythm Association (EHRA) board sınavını geçerek Avrupa'da ileri düzey elektrofizyoloji ve ritim bozukluğu tedavisi uzmanlık belgemi aldım. 2019 yılında ülkeme dönerek Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Doçent olarak göreve başladım. Bu bölgede daha önce yapılmayan ritim bozuklukları tedavisini başlattım. Ülkemizin dört bir yanından Çorum'a bu konuda gelen hastaların tedavisini gerçekleştirdik. İntrakardiyak Ekokardiyografi kullanımının Türkiye'deki tek sertifikalı eğitimcisi olarak çeşitli çalışmalar yaptım. 2021 yılında aynı üniversitede Profesör unvanı kazandım. 2023 Temmuz ayı itibariyle de artık aynı ilde üniversiteden ayrılarak muayenehanemde hizmet vermekteyim.
İleri derecede İngilizce bilmekteyim.
Evli ve bir çocuk babasıyım.

Okullar / Eğitimler

 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • İSTANBUL KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

İlgi alanları

 • Kalp Yetmezliği
 • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
 • Koroner Arter Hastalığı
 • Kalp Çarpıntısı
 • Kalp Ritim Bozukluğu
 • Kalp Hastalıkları
 • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
 • Kalp Romatizması
 • Hiperlipidemi
 • Bayılma
 • Baş Dönmeleri
 • kalp çarpıntısı
 • Damar Sertliği
 • Kalbin Hızlı Atması
 • Kalp Ağrısı
 • Damar Hastalıkları
 • Nefes Darlığı
 • aritmiler
 • Mitral Yetmezlik
 • Panik Atak
 • Kalp Kapağı Problemleri
 • Aort Yetmezliği
 • Göğüs Ağrısı
 • Anevrizmalar
 • Aort Genişlemesi (Anevrizması)
 • Mitral Kapak Sorunu
 • Atrial Fibrilasyon
 • İskemik Kalp Hastalığı
 • Reyno Sendromu
 • Ventriküler Septal Defekt (VSD)
 • Aort Koarktasyonu
 • Mitral Darlığı
 • Aort Kapağı Hastalıkları
 • Kalp Sıkışması
 • Bacak Damar Tıkanıklığı
 • Kolesterol
 • Patent Foramen Ovale

Sosyal medya hesapları

İletişim

Benimle kurumum üzerinden iletişimi kurun!


Prof. Dr. Teyyar Gökdeniz

Bahçelievler mahallesi Dumlupınar caddesi No: 4-A Çorum/Merkez
Çorum, Çorum
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa

Merkez Mah. Çukurçeşme Cd. No:57 D:59
34250
Ara

Hizmetler

Sunduğum hizmetler/işlemler?


Kalıcı Kalp Pili
Koroner Anjiyoplasti
Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi
Koroner Kalp Hastalığı Tedavisi
Kronik Total Oklüzyon Tedavisi
Ldl Kolesterol Testi
Lipid Paneli(Trigliserit Testi(Tg))
Lipoprotein Paneli(Trigliserit Testi(Tg))
Mekanik Protez Kapak
Mitral Kapak Onarımı (Mitraclip)
Koroner Anjiyogram
Kontrol Randevusu
Kolesterol Testi
Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü
Kan Elektrolit Testi
Kardiyak Anjiyografi
Kardiyak Kateterizasyon
Kardiyak MR
Kardiyak Stent
Kardiyoversiyon
Karotis Ameliyatı
Karotis Ultrasonu
Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)
Miyokardiyal Biyopsi
Spor Öncesi Kalp Muayenesi
Stent(Koroner Anjiyoplasti)
Stres Ekokardiyografi
TEVAR (Endovasküler Tedavi)
Tilt Testi (Tt) (Eğik Masa Testi)
Trans Aortik Valv İmplantasyonu (Perkütan Aort Kapak Replasmanı)
Transözofageal Ekokardiyografi (Töe)
Triküspid Kapak Replasmanı
Şah Damarı (Karotis) Stentleme
Ritim Holter
Radyal Anjiyografi
Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)
Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon
Normal Randevu
Nükleer Stres Testi
Pacemarker Implantasyonu
Periferik Anjiyografi
Perikardiyosentez
Perkütan ASD/PFO Kapatma İşlemi (Kalpte Delik Kapatılması)
Perkütan Komissürotomi
Perkütan Koroner Girişim(Koroner Anjiyoplasti)
Randevu
Aort Kapak Replasmanı
Biventriküler Pacemarker
Bilgisayarlı Tomografi Taraması(Bt)
Balon Valvüloplasti
Aritmide Ablasyon Tedavisi
Ambulatuvar Tansiyon Holter 24 Saat
Anjiyoplasti
Anjiyogram
Anjiyografi
Anjioplasti
Ambulatuvar Kardiyak Izleme
Amblatuar Kan Basıncı Monitörizasyonu
Ablasyon
Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı
Abdominal Aort Anevrizması(Aaa) Onarımı
Kardiyoloji Randevusu
Efor Treadmil Testi
Eforlu Ekg
Kalp Yetmezliği Tedavisi
Kalp Ritim Bozukluklarının Girişimsel Tedavisi
Kalp Pili Takılması
Kalp Muayenesi
Kalp Kapağı Replasmanı
Kalp Kapakçığı Tamiri
Kalp Kapak Hastalıkları Takip ve Tedavisi
Kalp Damar Hastalıklarının Girişimsel Tedavisi
Implante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör (Icd)
Ekg
Eko(Ekokardiyografi)
Ekogram(Ultrason)
Elektrofizyolojik Çalışma (EPS)
EVAR (Endovasküler Tedavi)
EVAR-TEVAR Yöntemi
Farmakolojik Stres Testi
Holter Izlemi
Elektron Işınlı Bilgisayarlı Tomografi
Enjeksiyon Im
Enjeksiyon Iv
Esd (Sedimantasyon)
Hemaferez
Nebulizatör

Randevu almak ister misiniz? Buraya tıklayın Randevu al!